Böcker med kvalitet och stil

Offerdal, Jämtland

Ny bok i maj! 

Jämtländsk folkkonst - Hagamålarna och hantverkare i Lockne

Familjeverkstaden i Haga intar en särställning med sin omfattande produktion av prakt­fulla jämtlandsskåp. De tre hantverkarna Bertil Andersson, Anders Bertilsson och Olov Hallberg verkade där från sent 1790-tal till 1800-talets mitt.

De smyckade skåpdörrarna med förtjusande blomster, ombundna med sirliga sidenrosetter och eleganta draperier. De vackert dekorerade skåpen och föremålen får ytterligare en dimension när förfat­tarna lyfter fram de första ägarna. Genom dem tecknas också bilden av hur annorlunda livsvillkoren var i det gamla bondesamhället. Boken är rik på kulturhistoria och lyfter fram ny kunskap om föremål, tillverkare och beställare. Genom föremålen berättas om de ungas väg från frieri till trolovning och kyrkvigsel. Här presenteras även ett urval av samtida måleri och folkkonst från området.

Utgivning i maj 2019.

Beställs via sara (a) forlag404.se

240 kr, porto 30 kr.

 

 Om oss

Förlag 404 finns i Offerdal, Jämtland och har varit verksamt sedan 2010. Vi ger ut böcker som ofta har anknytning till Jämtland och vi arbetar i nära samarbete med författare och formgivare. 

Vi ger ut kvalitetsböcker där vi satsar tid och engagemang för att varje titel ska får de bästa förutsättningarna. Därför har vi inte en stor utgivning, däremot böcker vi är mycket stolta över.

Eftersom vi tar stor del i arbetet med en bok tar vi sällan emot manus för utgivning. Vi arbetar tillsammans med författare och andra personer som är viktiga för processen redan i ett tidigt stadium. Vi ansvarar ej för inskickade manus.

 

 Våra böcker

Våra böcker finns att beställa i bokhandeln och via AdLIbris och Bokus.

Vill du beställa böcker direkt från oss kan du skicka ett mejl så skickar vi boken senast dagen efter din beställning.